Gå til hovedindhold
Du er her:

Kampen om freden - rollespil om 1. verdenskrig

Ca. 3 timer
Undervisning til 8.-9. klassetrin
Fag: Dansk, engelsk, tysk, fransk, historie, samfundsfag, drama

Kun i uge 12 og 13 (16.-27. marts 2020)

Tag eleverne med til et forrygende rollespil om fredsforhandlingerne i Paris efter 1. verdenskrig. Scenen er sat i sommeren 1919 og spillet foregår rundt om forhandlingsbordet i de sidste dage inden aftalen bliver underskrevet.

Eleverne får tildelt en historisk rolle, de skal spille - med hver deres unikke baggrundshistorie samt ønsker og mål med forhandlingerne. Opdelt i delegationer på tværs af lande bliver det nu elevernes opgave at udforme den endelige aftale, der skal sikre Europas fremtid. For målet er at forhandle prisen for freden, men hvad skal nederlaget koste Tyskland? Og hvilke aftaler skal indgås og hvilke landområder skal afstås?

Spillet har til hensigt at give eleverne et dybdegående indblik i 1. verdenskrig og Versaillestraktaten, der var med til at optegne Europas landegrænser på ny. Derfor kan spillet med fordel kobles til temaer i undervisningen om Europa, 1. verdenskrig eller optakten til 2. verdenskrig.

Kampen om freden
Kampen om freden, Frieboeshvile 2019

Praktisk information

Sted: Spillet foregår på Stadsarkivet, hvor Frieboeshviles smukke sal danner de fysiske rammer.

Tid: Kl. 9-12 (Uge 12-13)

Forberedelse: Det vil være en fordel, hvis eleverne på forhånd er blevet introduceret til 1. verdenskrig og Versaillestraktaten, inden de kommer på besøg.

Elevernes historiske rolle: Du får som lærer tilsendt rollebeskrivelserne på ½-1 A4 side hver, så eleverne inden dagen, kan sætte sig ind i, hvad der motiverer netop deres rolle under forhandlingerne. Hver rolle har personlige dilemmaer som eleverne forholder sig til, for skal man vælge venskab frem for patriotisme? Eller had til arvefjenden frem for sund fornuft?

Spilmaster:  Daniel Benjamin Clausen fra Eventyrridderne vil guide eleverne igennem på dagen.

Omsatte læringsmål:
- Eleverne får kendskab til 1. verdenskrig og en historisk bevidsthed om, hvordan beslutningerne blev taget i Paris 1919.
- Eleverne bliver trænet i at argumentere og tale deres sag foran andre.