Gå til hovedindhold
Du er her:

Likørstræde

Find Vej i Lyngby (Post 12 i Find Vej folderen)

Likørstræde

Likørstræde er en lille gågade, der munder ud i Lyngby Hovedgade mellem husnumrene 72 og 74. Hen over gadens udmunding mellem husene er der en karakteristisk overligger med reklamer og tegltag. Overliggeren ses på gamle fotografier tilbage til omkring 1910. Dengang gjorde den reklame for Carl Frederiksens ølhandel, grundlagt 1897. I årene 1917-35 var der i baghuset depot for Carlsberg Bryggerierne og i 1940-53 for Kongens Bryghus; men ejendommen (Lyngby Hovedgade 74, nu Slagtergården) ejedes i alle årene fra 1897 til 1981 af Carl Frederiksen og hans efterkommere (foto).

Carlsberg bryggeriets depot

Oprindeligt var Likørstræde en markvej, som forbandt Bagergården på den anden side af Hovedgaden (nr. 49, nedrevet 2011) med dens marker vest for byen. På disse marker ligger i dag Ulrikkenborg Plads og dele af Jernbanepladsen. Endnu længere mod vest ejede Bagergården et stort areal, hvor i dag Skolevænget, Lyngby Rosenvænge, Blomstervænget og Humlevænget ligger.

Likørstræde har tidligere haft flere navne. Fra slutningen af 1800-tallet hed vejen Ulrikkenborgstræde, fordi den også førte over til gården Ulrikkenborgs jord på den anden side af jernbanen. I årene 1921-38 var vejens navn Carlsbergvej, opkaldt efter øldepotet. Fra 1938 kaldtes vejen Knud Lavardsvej efter den katolske skole og kirke, som blev opført dette år. Da den nuværende Sankt Knud Lavards Kirke på Toftebæksvej blev taget i brug i 1957, blev den gamle bygning overtaget af Lyngby-Taarbæk Kommune og indrettet som fritidshjem. Knud Lavardsvej mistede sit navn og var derefter bare en del af Lyngby Hovedgade med numrene 72 og 74 frem til 1977, hvor den fik sit nuværende navn, Likørstræde.

Børnelylille

Forklaringen på navnet Likørstræde skal findes omkring 1950, hvor vejen altså hed Knud Lavardsvej. Der lå nogle værksteder i skure og garager ved vejen, og de folk, som arbejdede her, havde et hjemmebrænderi med destillationsapparatet skjult under et halvtag bag ved et af skurene. For at sætte smag på spritten tilsatte de likøressens, og da man langt senere syntes, at den lille vej igen skulle have sit eget navn, valgte man navnet Likørstræde som en spøgefuld hentydning til det tidligere hjemmebrænderi. Måske var Likørstræde i forvejen et øgenavn for vejen; men i dag er det altså det officielle navn på Lyngbys måske mest befærdede strøg. Den fører fra Lyngby Hovedgade under Lyngby Posthus’ tilbygning direkte ud i fodgængerovergangen over Jernbanepladsen til Lyngby Station. På Jernbanepladsen har buslinier fra hele det nordlige Storkøbenhavn holdeplads, og Likørstræde er den nærmeste vej herfra til Lyngby Hovedgade, Magasin og Lyngby Storcenter.

Den nuværende Lyngby Station er bygget i 1957 på samme sted som den forrige. Det skete i forbindelse med anlægningen af Lyngby Omfartsvej, idet motorvejen skulle føres igennem der, hvor den gamle station fra 1891 lå (foto 1956).

Jernbanen

Indtil Posthuset blev opført i 1954, svingede Knud Lavardsvej på dette sted til højre hen imod Rådhusets gavl. Denne del af vejen kaldtes Børnelyvej efter et tidligere børnehjem, der lå ved siden af den katolske kirke på det sted, hvor i dag Arbejdernes Landsbanks moderne bygning ligger (foto 1957).

Mellem Børnelyvej og Jernbanevej lå ejendommene ”Trio” og ”Gutenberghus”, hvor der nu er parkeringsplads. Hele dette lille bykvarter forsvandt i slutningen af 1950’erne, da Omfartsvejen og Jernbanepladsen blev anlagt, og i dag er det kun ejendommen Jernbanepladsen 22 med Pædagogisk Center, der markerer, hvor hele husrækken Langs Jernbanevej imellem Buddingevej og Gammel Jernbanevej lå.

Læs videre

- Finn Solberg m.fl.: Lyngby Hovedgade, 1996, s. 366-73.

- Jeppe Tønsberg: Jernbanepladsen i Lyngby (Lyngby-Bogen 1993 s. 129-38).

- Michael Sinding: Busserne på Jernbanepladsen (Lyngby-Bogen 1993 s. 139-64).

- John Poulsen: Nordbanen, 1991.