Gå til hovedindhold
Du er her:

Brede Klædefabrik: JULIUS EMIL MODEWEG (1813-1869)

STED:
Brede Værk,
I. C. Modewegsvej,
2800 Kongens Lyngby
 

Julius Emil Modeweg og hans hustru Anna Elisabeth f. Gudmann, ca. 1860.
Julius Emil Modeweg og hans hustru Anna Elisabeth f. Gudmann, ca. 1860.

I 1832 flyttede fabrikant I.C. Modeweg sin klædefabrikation til Brede og udviklede en af landets førende tekstilfabrikker. Han havde allerede startet sin fabrikation i 1810 i København, og med udflytningen fik han adgang til mekanisk kraft via vandkraften fra Mølleåen. Beliggenheden langt uden for hovedstaden betød, at produktionen blev organiseret i et fabrikssamfund, hvor fabrikanten sørgede for alt i arbejdernes liv. Som en del af lønnen sørgede fabrikanterne for, at arbejderne fik boliger, spisehus, skole og køkkenhave stillet til rådighed.

Fabrikanterne boede i den fornemme Hovedbygning fra 1795. Da I.C. Modeweg døde i 1849, overtog sønnen Julius Emil virksomheden og fortsatte den mekaniseringsproces, som faderen havde sat i gang i 1840’erne. Det betød, at fabrikken i Brede ved hans død i 1869 var Danmarks største og mest moderne klædefabrik. 

Mindeobelisken i sandsten er opsat af fabriksarbejderne for at mindes fabrikant Julius Emil Modeweg og hustruen Anna Elisabeths sølvbryllup den 26. maj 1863. Mindestedet er således en understregning af den patriarkalske samfundsstruktur med arbejderne, der hylder ikke blot fabrikanten men også dennes familie.
 

Modeweg

Inskription

26. MAJ 1863 / 25 AARSDAGEN / FOR /
KLÆDEFABRIKATØR / JULIUS EMIL / MODEWEG / OG
/ HUSTRUE / ANNA ELISABETH / FØDT GUDMANNS /
ÆGTESKABELIGE FORENING / SATTE FABRIKSARBEJDERE / DENNE MINDESTEN / TIL EN / TAKNEMMELIG
ERINDRING.