Gå til hovedindhold
Du er her:

Brugsmanden i Ørholm: JULIUS HANSEN (1868-1947)

STED:
Gravmonument,
Lundtofte Kirkegård,
Lundtofte Kirkevej 1,
2800 Kongens Lyngby
 

Arbejderne i papirsalen på Ørholm Papirfabrik. Julius Hansen som nr. to fra højre i bagerste række med flot overskæg, 1913.
Arbejderne i papirsalen på Ørholm Papirfabrik. Julius Hansen som nr. to fra højre i bagerste række med flot overskæg, 1913.

På Lundtofte Kirkegård ses en gravsten for pantefoged Julius Hansen, Lundtofte, og hans kone Camilla (1876-1951). Julius Hansen boede i Ørholm og arbejdede i papirsalen på Ørholm Papirfabrik. Han var 1906-1912 formand for Ørholm Brugsforening, der var stiftet af papirarbejderne i 1902, og han trådte til som brugsuddeler 1917-1920. Han var også kasserer og fanebærer i Lundtofte Arbejderforening, en Syge- og begravelseskasse, der var stiftet i 1876. 

Efter at Ørholm papirfabrik blev lukket af De forenede Papirfabrikker i 1920, fik Julius Hansen hvervet som skatteopkræver og senere pantefoged i Lyngby-Taarbæk Kommune. Som kommunal pantefoged gik han rundt til folk, der skyldte penge til det offentlige, f.eks. skat, der dengang blev administreret af kommunen. Formålet var at få inddrevet pengene hurtigst muligt.

I et lokalsamfund som Lundtofte kunne pantefogden måske komme et stykke vej ved at tale med folk om, hvad de kunne gøre ved deres gæld. Dette gjaldt ikke mindst, når en pantefoged som Julius Hansen i forvejen var en person med lokale tillidshverv.
 

Hansen