Gå til hovedindhold
Du er her:

Entreprenør og filantrop: CARL FREDERIK TIETGEN (1829-1901)

STED:
Gravmonument
Lyngby Gamle Kirkegård,
Lyngby Kirkestræde 1,
2800 Kongens Lyngby
 

Tietgen var kun 28 år, da han blev Privatbankens første direktør, ca. 1860’erne
Tietgen var kun 28 år, da han blev Privatbankens første direktør, ca. 1860’erne

Finansmanden C.F. Tietgen blev i 1857 den første direktør for Privatbanken. Som direktør fik han indflydelse på finansiering af megen af den infrastruktur og de store virksomheder, der fik betydning for industrialiseringen i Danmark.

Tietgens flotte gravminde på Lyngby Kirkegård fortæller historien om en meget betydningsfuld person. Her ligger han begravet ved siden af sin hustru, Laura Charlotte Tietgen (1835-1917). Under hustruens relief står: Salig ere de rene af Hjertet thi de skulle se Gud (Matt 5:8), mens ordene: Salig ere de som høre Guds ord og bevare det (lukas 11:28) er indgraveret under Tietgens eget relief. Gravmonumentet er udformet af arkitekterne Ferdinand Meldahl og Albert Jensen.

I årene 1865-90 ejede han et landsted på Taarbæk Strandvej og var med til at fnansiere opførelsen af Taarbæk Kirke. Tietgen var grundtviganer og gode venner med Lyngbypræsten Peter Rørdam, så da muligheden bød sig, var han ikke sen til at give en hjælpende hånd. Kirkebygningen kom til at ligge på en lille græsslette i skoven og blev kaldt ”Skovkapellet”.

Tietgens nære forhold til kirken og Rørdam afstedkom også overtagelsen af Lyngby Kirke i 1868, og i årene der fulgte, betalte han for væsentlige forbedringer som eks. flere siddepladser til menigheden og to kakkelovne til forbedring af indeklimaet. Ved hans død i 1901 skrev Herman Bang i Politiken: ”Han skabte vort samfunds udvikling i mere end et halvt århundrede” og han er stadig kendt som en af Danmarks mest initiativrige erhvervsmænd gennem tiderne.
 

Tietgen