Gå til hovedindhold
Du er her:

Middelalderborgen: HJORTHOLM

STED:
Hjortholm lå ved den
sydøstlige ende af Furesøen,
ved Frederiksdal
Virum Vandvej 7,
2800 Kongens Lyngby
 

Kig over området, hvor Bispeborgen lå, 1982
Kig over området, hvor Bispeborgen lå, 1982

På porttårnets gamle plads ved den genskabte voldgrav blev der i 1959 nedlagt en flad granitsten med en lille inskription og grundplan til minde om bispeborgen Hjortholm, der lå nær Furesøens østbred. Anlægget blev kortlagt efter Nationalmuseets udgravning i 1945. 

I middelalderen hed det nuværende Frederiksdal Hjortholm og hørte under Roskilde Domkirke. Borgen blev bygget i 1250 og brugt som godskontor for bisperne, der ofte boede her. På sit højdepunkt har borgen været en betydelig fæstning med ringmur og hjørnetårne beskyttet af en voldgrav.

I 1535 blev Hjortholm angrebet og beskudt med kanoner af grev Christoffer og hans tyske lejehær. Efter en lang belejring fra februar til maj, hvor dele af borgmurene og tårne blev skudt væk, overgav bispens høvedsmand Peter Godske sig. Desværre blev borgen aldrig genopbygget, men det fortælles, at Virum-bønderne hentede nogle af de tunge munkesten og brugte dem som byggematerialer.
 

Hjortholm