Gå til hovedindhold
Du er her:

Smedefamilien fra Raadvad: KIBENICHS FAMILIEGRAVSTED

STED: 
Gravmonument,
Taarbæk kirkegård,
Edelslundsvej 2,
2930 Klampenborg
 

Famlien Kibenich foran ”Fileværket” i Raadvad. I midten Andrea Kibenich med sin far under armen, ca. 1925.
Famlien Kibenich foran ”Fileværket” i Raadvad. I midten Andrea Kibenich med sin far under armen, ca. 1925.

Smedemester Peter Kibenich, Raadvad, (1847-1928) er begravet på Taarbæk Kirkegård, idet Raadvad hører til Taarbæk sogn. Gravmindet for ham og hans kone Eleonora (1850-1915) og deres datter Andrea er en sort poleret granitplade. 

Peter Kibenich var smed på Raadvad Knivfabrik og en af de markante skikkelser her i 1900-tallets første år. Han var blandt de første socialdemokrater i Sognerådet 1901-1913 og gik til fods, når han skulle til sognerådsmøderne fra Raadvad. Det gjorde man dengang. På et valgmøde i Taarbæk i 1908 omtales P. Kibenich i den borgerlige Københavns Amts Avis for udtalelser, der fik stormende bifald. Børn i Raadvad huskede ham som den bedste julemand nogensinde.

Andrea Kibenich (1877-1953) var en af den kvindelige fagbevægelses pionerer: Hun var kasserer i bestyrelsen for De samvirkende danske Tjenestepigeforeninger, en fagforening for tjenestepiger, og en af stifterne i 1899. I perioden 1900-1917 var Andrea Kibenich redaktør af Tjenestepigernes Blad sammen med formanden Marie Christensen. Blandt fagforeningens krav i 1904 var, at tjenestepigen skulle have tilstrækkelig kost, fri en dag om ugen fra kl. 19 og hver anden søndag fra kl. 15. Senere drev Andrea Kibenich en manufakturhandel i faderens lejlighed i ”Fileværket” i Raadvad.
 

Kibenich