Gå til hovedindhold
Du er her:

Virum som landsby: VIRUM GADEKÆR

STED:
Virum Gadekær
Virumgade,
2830 Virum
 

Børn ved Virum Gadekær, ca. 1900
Børn ved Virum Gadekær, ca. 1900

I anledning af Virums 800 års byjubilæum i 1986 rejste Virums borgere denne mindesten ved Virum Gadekær. Virum blev første gang nævnt i 1186 i et pavebrev til ærkebiskop Absalon i Danmark, hvor han skænkede en række landsbyer til Roskilde Domkirke. Man kan således tale om, at pavebrevet var Virums dåbsattest. 

Virum var dengang et bondesamfund organiseret i en landsby, og Virum-bønderne dyrkede gennem århundreder landsbyens jord i fællesskab. I forbindelse med udskiftningen i 1771 fik hver gård sin jord samlet, og bønderne blev selvejere. I 1900-tallet overgik landbruget til gartneridrift.

Omkring 1900 kom Virum ind i en rivende udvikling, og i 1930’erne blev det moderne Virum udbygget. Man planlagde en hel forstad på jomfruelig jord med boliger og et bycentrum ved Virum Torv med posthus, apotek, biograf og forretninger. Der blev planlagt grønne områder, og S-toget betød gode trafikforhold. Gradvist blev den øvrige landbrugsjord udstykket til boliger, men der er stadig mange grønne områder. I dag er Virum et attraktivt boligområde i en moderne velfærdskommune.
 

Gadekær