Gå til hovedindhold
Du er her:

Retningslinjer for udlån

Lyngby Nordre Mølle er en fredet museumsbygning. Den tilhører Lyngby-Taarbæk Kommune og administreres af Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv efter følgende retningslinjer:

Udlån af Lyngby Nordre Mølle

Bygningen består af to dele, den egentlige mølle mod nord og det tidligere kornlager mod syd. Den sidstnævnte del af bygningen rummer i stueetagen to mindre og på første sal et større lokale, der kan anvendes til udstillinger.

Stadsarkivet disponerer selv over den halvdel af bygningen, som rummer mølleværket og de tilhørende lokaler i stueetagen og overetagen. Lokalet i stueetagen nærmest vandhjulet anvendes til en permanent udstilling om Mølleåen, som altid skal være tilgængelig for publikum. Andet udstillingsmateriel eller –genstande må ikke anbringes i lokalet. Hvis dette lokale eller lokalet umiddelbart ovenover (med gitteret ind til mølleværket) ønskes benyttet, må der træffes særlig aftale herom med Stadsarkivet.

Møllen kan anvendes til udstillinger af kunsthåndværk, der med hensyn til kvalitet og indhold harmonerer med bygningens karakter. Lokale udstillere vil blive prioriteret. Møllen kan ikke benyttes til kommercielle formål.

Møllen udlånes uden inventar, og dens elektriske installationer må kun anvendes til belysning. Hvis der er behov for mere elektricitet, f.eks. til opvarmning, skal der etableres en ekstra, midlertidig strømforsyning, som skal fjernes igen straks efter arrangementet. Arbejdet skal udføres af en autoriseret el-installatør efter aftale med Stadsarkivet. Opsætning og nedtagning af den midlertidige strømforsyning samt strømforbruget betales af udstilleren.

Vil du udstille?

Henvendelse om benyttelse af Nordre Mølle sker til Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv, Lyngby Hovedgade 2, 2800 Kongens Lyngby, mail stadsarkivet@ltk.dk, telefon 45 88 43 83.

Aftale om benyttelse meddeles samtidig med udlevering af retningslinjer for udlån samt ordensregler og grundplan med angivelse af de lokaler, som er til rådighed. Nøglen udleveres fra Stadsarkivet efter nærmere aftale. Det er en betingelse for lån af Møllen, at ordenreglerne overholdes (Se nedenstående).

Materiale om udstillingen

Annoncetekster, indbydelser, kataloger og andet materiale om udstillingen skal sendes i kopi til Stadsarkivet, inden udstillingen finder sted.

Ordensregler for udstillere

1) Udstillingen må ikke hindre adgang for besøgende skoleklasser eller andre grupper, der ønsker forevisning af vandhjulet og mølleværket i funktion.

2) Udstillede genstande m.m. må ikke skjule mølleværket, herunder sigten, eller hindre dets funktion.

3) Plancherne om Mølleåen må ikke fjernes eller tildækkes og deres belysning må ikke afbrydes. Mølleværkets belysning må ikke afbrydes.

4) Der må ikke køres med mølleværket uden efter foregående aftale med Stadsarkivet, og Stadsarkivets anvisninger om kørslen skal i givet fald følges.

5) Der må ikke anvendes levende lys eller anden åben ild i udstillingen.

6) Alle spor af ophængning og skiltning skal fjernes og møllen skal afleveres rengjort efter udstilling.

7) De to lave bænke skal efterlades langs med gitteret ind imod mølleværket på 1.sal.

8) Øvrigt inventar, fx borde, der har været anvendt i udstillinger og efter aftale med Stadsarkivet efterlades i møllen, skal anbringes på de anviste pladser:

> Inventar i underetagen skal anbringes i det bageste rum inden for døren til venstre langs skillevæggen.

> Inventar i overetagen skal anbringes i det store rum langs skillevæggen bag trappen.

> Bemærk at vinduerne kun må afvaskes med rent vand, de kan ikke tåle sprit eller spritholdige rengøringsmidler.