Gå til hovedindhold
Du er her:

Fra bibellæsning til mission: MINDESTEN FOR DET DANSKE MISSIONSSELSKAB

STED:
Taarbæk Strandvej 96,
2930 Klampenborg.

Taarbæk Strand med Taarbæk Skole, udsnit af maleri af Carl Baagøe, 1863
Taarbæk Strand med Taarbæk Skole, udsnit af maleri af Carl Baagøe, 1863

I 1821 stiftedes det Danske Missions Selskab af Lyngbypræsten Bone Falch Rønne – og det skete i Taarbæk. Derfor er der en mindesten for denne begivenhed ved Taarbæk Skole. I februar 1821 mødtes en kreds af Taarbækkere hos madam Bilberg på Taarbæk Strandvej 144 til bibellæsning med præsten fra Lyngby.

Der var kommet flere, end der var plads til i stuen. Bone Falch Rønne var en effektiv mand, der fulgte op med at spørge på kroen, hvor der mon ville være bedre plads. Her blev han henvist til to engelske grosserere, der ikke brugte deres lyststed ved Taarbæk Strand. Efter at have haft besøg af præsten skænkede de deres hus til Skole- og Bedehus. Her ligger stadig Taarbæk Skole.

Med stiftelsen af Det danske Missionsselskab i Taarbæk samme år ville Bone Falch Rønne udbrede de aktiviteter med bibellæsning og samtale, som han havde fået succes med i Taarbæks, Raadvads, Bredes og Virums skoler og i Lyngby Kirke. Det danske Missionsselskab støttede først uddannelse af præster til Grønland. Siden blev Det danske Missionsselskab engageret i mange egne af verden, og i dag findes det under navnet Danmission. 

Der er et gravminde for Bone Falch Rønne (1764-1833) og hans hustru på Lyngby gamle Kirkegård.
 

taarbæk